Trang chủ Tin Công đoàn 10 phụ nữ tiêu biểu năm học 2015-2016

10 phụ nữ tiêu biểu năm học 2015-2016

39
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
DANH SÁCH NỮ CĐV TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016
TT Họ và tên Chức vụ Tổ CM Ghi chú
1 PHẠM THỊ DINH HIỆU PHÓ H.CHÍNH
2 ĐÀO THỊ THANH TỔ PHÓ TD-QP
3 NGUYỄN THỊ HÁT TỔ PHÓ TOÁN-TIN
4 PHAN THỊ LIÊN GV VĂN
5 BÙI THỊ KIM NHUNG TỔ TRƯỞNG SINH-KTCN
6 TRẦN LỆ NGUYỄN LAM PHƯƠNG GV SINH-KTCN
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GV VĂN
8 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG GV LÝ-KTCN
9 TRÌNH THỊ NGỌC THẢO GV ANH VĂN
10 NGUYỄN THỊ THÚY GV SỬ – GDCD
Danh sách này có 10 người