Trang chủ Tags Nhiệm vụ năm học

Tag: Nhiệm vụ năm học

Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo...

Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH, ngày 03 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn dự thi "Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015

Công văn số 1101/ SGDĐT, ngày 09 tháng 9 năm 2014 v/v Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015