Trang chủ Tags Nhiệm vụ năm học

Nhiệm vụ năm học

Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo...

Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH, ngày 03 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn dự thi "Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015

Công văn số 1101/ SGDĐT, ngày 09 tháng 9 năm 2014 v/v Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

Công văn số 1102/SGDĐT-GDTrH, ngày 09 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

Danh sách các nhóm, cá nhân đạt giải trong hội thi đồ dùng dạy...

Danh sách các nhóm, cá nhân đạt giải trong hội thi đồ dùng dạy học cấp tỉnh năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh...

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014

Chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy...

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 - 2014

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT, bao gồm: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về BDTX; Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về BDTX GV THPT; Phụ lục Mẫu kế hoạch BDTX cá nhân

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2013 – 2014

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2013 - 2014, bao gồm: Mẫu đăng ký thi đua của tập thể, Mẫu đăng ký thi đua của cá nhân.