Bản đồ đường đi

 

Gửi liên hệ

Gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi thông qua biểu mẫu dưới đây

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với trường chúng tôi theo địa chỉ sau


Địa chỉ: Trường THPT Ngô Gia Tự – TT Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3 625 184