Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CMGZI70jgBQLUv55xKNGTjMBC0WsYzCp?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/122UjiPUV9lzlGhOzdLDJ_GOcKwAqw3Ew?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Ev7AJLUdTO-NzF8dPJj0wo2hbb2N5NGf?usp=sharing

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CPyal4HdMkQEEMZmYMcOl9RFnAlK8LF1?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Bzy55GMC_N9R0uPPDTXgv_zI_SwBdnVx?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/168lez820302vwLudRpSM9u2KGarU7Vmk?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1mdYVR1FTjDcKJ21Yk8bNJO2GbEVjV1ep?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1-SIQXVrwwevCMjADf8OY_qYCWHfec2G9?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/17p7hKFm9lVQdNP69mdLq1R6Umh5-Dprd?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-DExfjEy6RVKfiVpIMAGTK-hQ4pdYKK?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...

Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022...