Trang chủ HSG quốc gia Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

3352

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

BẢNG VINH DANH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP NĂM HỌC MÔN ĐẠT GIẢI GIÁO VIÊN DẠY
01 Nguyễn Thị Vân 12C 1995 – 1996 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
02 Nguyễn Thị Tăng 11A 1996 – 1997 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
03 Nguyễn Vương Thị Thảo 11A 1996 – 1997 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
04 Nguyễn Thị Tăng 12A 1997 – 1998 Ngữ Văn Giải Nhì Nguyễn Thị Toán
05 Nguyễn Vương Thị Thảo 12A 1997 – 1998 Ngữ Văn Giải Nhì Nguyễn Thị Toán
06 Bùi Thị Yến Ly 12A 1997 – 1998 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
07 Huỳnh Đức Thọ 12A 1998 -1999 Hóa học Giải Ba Phan Xuân Thắng
08 Trần Thị Thu Thủy 11C1 1999 – 2000 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
09 Trương Thị Hà 12C1 2000 – 2001 Sinh học Giải Khuyến Khích Bùi Văn Chương
10 Trần Thị Thúy Hằng 12C1 2000 – 2001 Lịch sử Giải Ba Trương Minh Mẫn
11 Trần Thị Thu Thủy 12C1 2000 – 2001 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
12 Vũ Thị Lan Phương 12C1 2000 – 2001 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
13 Phạm Thị Minh Hải 11I 2000 – 2001 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
14 Hoàng Thị Luận 12I 2001 – 2002 Sinh học Giải Ba Bùi Văn Chương
15 Nguyễn Thị Tố Nga 12I 2001 – 2002 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
16 Phạm Thị Minh Hải 12I 2001 – 2002 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
17 Nguyễn Thị Phượng 12B2 2002 – 2003 Sinh học Giải Khuyến Khích Bùi Thị Kim Nhung
18 Võ Thị Hải Yến 12B2 2002 – 2003 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
19 Hoàng Thị Quỳnh Phương 11A4 2002 – 2003 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
20 Phạm Hải Lâm 12A3 2003 – 2004 Sinh học Giải Ba Bùi Văn Chương
21 Đinh Bá Âu 12A9 2003 – 2004 Lịch sử Giải Nhì Hồ Sỹ Tuệ
22 Hoàng Thị Quỳnh Phương 12A4 2003 – 2004 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
23 Nguyễn Việt Thùy 12B9 2004 – 2005 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
24 Nguyễn Nhật Linh 12B8 2004 – 2005 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
25 Cao Thị Giang Hương 11C7 2004 – 2005 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
26 Cao Thị Giang Hương 12C7 2005 – 2006 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Toán
27 Dương Bảo Linh 11A7 2005 – 2006 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
28 Dương Bảo Linh 12A7 2006 – 2007 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Toán
29 Nguyễn Thị Lương 12C1 2007-2008 Sinh học Giải Khuyến Khích Bùi Thị Kim Nhung
30 Lê Thị Thanh Tâm 12T1 2008-2009 Tiếng Anh Giải Khuyến Khích Đào Công Vinh
31 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 12X2 2009 – 2010 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Tăng
32 Nguyễn Thị Hà 12CT1 2009 – 2010 Địa lý Giải Khuyến Khích Đoàn Thị Tuyết
33 Hoàng Thị Oanh 12T11 2014 – 2015 Ngữ Văn Giải Khuyến Khích Nguyễn Thị Lan Anh
34 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A1 2016 – 2017 Ngữ Văn Giải Ba Nguyễn Thị Tăng
35 Em Nguyễn Tấn Đạt
12B8
2017 – 2018
KHKT
Giải Ba
Thầy Đào Xuân Dũng
36 Em Trầm Duy Anh
37 Vũ Quốc Anh 12B11 2020 – 2021 Olympia Giải Nhì  
38 Bùi Quang Vinh 12C08 2021 – 2022 Vật lí Khuyến khích Cô Nguyễn Thị Anh Đào

Danh sách này có: 38 học sinh.

Trong đó: Giải nhất: 0, Giải nhì: 04, Giải Ba: 16, Giải Khuyến khích: 17.

                                                                                                         

Để có dữ liệu chính xác giúp nhà trường làm bảng Vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia của trường THPT NGÔ GIA TỰ từ khi thành lập trường đến nay, kính nhờ quý phụ huynh, cựu học sinh và giáo viên giúp nhà trường kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu. Mọi thông tin xin gửi về Thầy Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng trường THPT NGÔ GIA TỰ, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk theo số điện thoại 02623608039 . Trân trọng cảm ơn!

 

Ea Kar, ngày 28 tháng 03 năm 2022

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                          Phạm Thị Dinh