Trang chủ Ban giám hiệu Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

389

Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Gia Tự

thay-Chuong-4x6

Thầy Bùi Văn Chương

Hiệu trưởng nhà trường

ĐTCQ: 0500. 3 603 838

cô Phạm Thị Dinh

Cô Phạm Thị Dinh

Phó Hiệu trưởng

ĐTCQ: 0500. 3 608 979

thầy Nguyễn Tiến Dũng

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng

ĐTCQ: 0500. 3 602 788

thay Thanh Dung 4x6

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Phó Hiệu trưởng

ĐTCQ: 05003. 608 039