Trang chủ Ban giám hiệu Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

1264

Trường THPT Ngô Gia Tự tiền thân là trường Cấp 2-3 Ngô Gia Tự được thành lập theo quyết định số 860/QĐ – UB, ngày 21/8/1990 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tại, Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Gia Tự gồm các thầy cô:

 

STT Hình Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ CM SĐT / Email
1   Cô Phạm Thị Dinh 1976 Hiệu trưởng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  ĐTCQ: 0262. 3 608 979
2   Thầy Nguyễn Thanh Phong 1981 Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ Vật lí  

 

*****

Cập nhật ngày 24.09.2022