Trang chủ Ban giám hiệu Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

1610

Trường THPT Ngô Gia Tự tiền thân là trường Cấp 2-3 Ngô Gia Tự được thành lập theo quyết định số 860/QĐ – UB, ngày 21/8/1990 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tại, Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Gia Tự gồm các thầy cô:

1 Cô: Phạm Thị Dinh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

ĐTCQ: 0262. 3 608 979

2 Thầy: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí

3 Thầy: Nguyễn Đức Khanh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn: Thạc sĩ CNTT

 

*****

Cập nhật ngày 11.12.2023