Trang chủ Tin Công đoàn DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC THẦY CÔ THAM GIA HỘI THAO CHÀO...

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC THẦY CÔ THAM GIA HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NGVN

48

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP 

 

1 BÙI VĂN CHƯƠNG Nam 1959 KINH TRƯỞNG ĐOÀN
2 HOÀNG TRỌNG LẬP Nam 1969 KINH PHÓ ĐOÀN
3 MAI THANH THẮNG Nam 1976 KINH HLV( Bóng chuyền)
4 PHẠM THỊ THƯƠNG Nữ 1979 KINH Bóng chuyền
5 ĐÀO THỊ THANH HÀ Nữ 1962 KINH Bóng chuyền
6 NGUYỄN THỊ  CHÂU THÀNH Nữ 1979 KINH Bóng chuyền
7 LÊ NỮ NGỌC ANH Nữ 1987 KINH Bóng chuyền
8 PHAN THỊ LIÊN Nữ 1981 KINH Bóng chuyền
9 NGUYỄN THỊ TĂNG Nữ 1980 KINH Bóng chuyền
10 HOÀNG THỊ KIM OANH Nữ 1983 KINH Bóng chuyền
11 PHAN XUÂN THÀNH Nam 1977 KINH HLV( Cầu lông)
12 ĐÀO XUÂN DŨNG Nam 1978 KINH Cầu Lông
13 HUỲNH BẢO LUÂN Nam 1983 KINH Cầu Lông
14 VI VĂN TẢI Nam 1977 KINH Cầu Lông
15 PHẠM QUANG CẢNH Nam 1977 KINH Cầu Lông
16 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 1981 KINH Cầu Lông
17 NGUYỄN ĐÌNH KINH Nam 1978 KINH Cờ Tướng
18 NGUYỄN TIẾN  DŨNG Nam 1979 KINH Quần vợt
19 LÊ NGUYÊN TRƯỜNG Nam 1979 KINH Quần vợt
20 ĐOÀN BÌNH MINH Nam 1975 KINH Bóng bàn

NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Trọng Lập                                                                               BÙI VĂN CHƯƠNG

Thời gian tham gia hội thao: –  Khai mạc: Từ 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11 năm 2016

–  Tổng kết trao giải: 16 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2016

( Đề nghị các đồng chí có tên trên báo lại với tổ trưởng để bố trí chuyên môn trong các ngày tham gia hội thao)