Trang chủ Tin nhà trường Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học...

Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018 – 2019

166

Lưu ý:  Mỗi lớp nộp 5 bài – hạn chót ngày 04/01/2019 – Tuần 20.Tải về file này: (The-le-cuoc-thi-nhung-tam-guong-tam-huyet-sang-tao-hoc-va-lam-theo-loi-Bac-Nam-hoc-2018-2019.doc, 8KB)