Trang chủ Tin nhà trường Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10 năm 2016

Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10 năm 2016

2255
   CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC DAKLAK

BCH CĐ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

Số:   10 / KH-CĐ

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                             Eakar, ngày  3  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

Thể thao chào mừng ngày thành lập

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10″

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học 2016 – 2017, thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tiến tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn trường, Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức Hội thi “Thể thao chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10″, nội dung cụ thể như sau:

  1. 1. Mục đích yêu cầu:

– Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hướng tới chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Nhằm tạo không khi vui tươi, phấn khởi; động viên cán bộ viên chức thi đua lập thành tích chào mừng năm học 2016-2017; phát động phong trào VHVN, TDTT trong cơ quan.

  1. 2. Đối tượng:

Toàn thể cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn đang công tác tại trường.

  1. 3. Yêu cầu:

– Mỗi tổ công đoàn cố gắng đăng kí tham gia ít nhất một môn thi đấu.

– Các môn đánh đôi có thể kết hợp giữa các tổ.

  1. 4. Hình thức tổ chức và thời gian tiến hành.
  2. Bình xét danh hiệu phụ nữ tiêu biểu trong năm học 2015-2016.

– Mỗi tổ đề cử 1 nữ CĐV tiểu biểu để bình chọn. ( Tổ Sinh – KT và tổ Văn được đề cử 2) gửi về cho BCH công đoàn trước ngày 5 tháng 10 để hội đồng nhà trường bình chọn.

( Do kin bình chọn vào ngày 6/10)

– Hội đồng nhà trường sẽ bình chọn 10 nữ tiêu biểu trong số được đề cử.

  1. b. Môn bóng bàn gồm các nội dung:

Đơn nữ, đôi nữ, đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ phối hợp. (Cùng một độ tuổi)

  1. c. Môn cầu lông gồm các nội dung:

Đơn nữ, đôi nữ, đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ phối hợp. (Cùng một độ tuổi)

Các VĐV tham gia có kế hoạch tổ chức tập luyện, đăng ký danh sách các nội dung thi đấu gửi về ban tổ chức trước ngày 12 tháng 10 ( Gửi cho thầy Mai Thanh Thắng)

Chú ý: Mỗi VĐV chỉ được tham gia 1 môn và không quá 2 nội dung.

– Công đoàn trường: Lo chuẩn bị sân, trọng tài, nước uống cho VĐV

+ Khai mạc Hội thi vào 7h30 ngày 16/10/2016 tại nhà đa chức năng của nhà trường.

  1. 5. Khen thưởng:

Ban tổ chức Hội thi phát thưởng các nội dung đạt  giải nhất, nhì cho các nội dung. Nội dung đơn có từ 5 cá nhân tham gia hoặc đôi có từ 4 cặp tham gia thì trao thêm giải ba

– Giải Nhất: 100.000 – 150.000 đồng –

– Giải Nhì:     80.000 – 100.000 đồng

– Giải Ba:       50.000 – 70.000 đồng

Các giải nhất, nhì được đề nghị tham gia hội thao ngành nhân dịp 20/11

  1. 6. Kinh phí:

Các cá nhân tham gia và các tổ công đoàn lo kinh phí tập luyện, dụng cụ thi đấu.

– Công đoàn trường lo chi kinh phí tổ chức và giải thưởng Hội thi cấp trường.

  1. 7. Tổ chức thực hiện:

Kế hoạch Hội thi được gửi tới các tổ Công đoàn để triển khai thực hiện. Xem đây là một tiêu chí xếp loại thi đua của các tổ trong năm

Đề nghị các đơn vị tạo điều kiện về thời gian, công tác và kinh phí động viên CBVC-LĐ trong đơn vị tham dự Hội thi đạt kết quả tốt./.

                                                                                             BCH CĐ TRƯỜNG  

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

–  Đảng ủy ( Báo cáo)

–  Ban tổ chức HT;

–  Các tổ công đoàn (để TH);

–  Lưu: VPCĐ.