Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHÀO MỪNG KỶ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2022

978

– Thí sinh dự thi: tổng số 99 thí sinh gồm:

+ Khối 12: mỗi lớp cử ra 03 thí sinh.

+ Khối 11: mỗi lớp cử ra 03 thí sinh.

+ Khối 10: mỗi lớp cử ra 02 thí sinh.

– GVCN gửi danh sách thí sinh dự thi cho Đoàn Thanh niên bằng cách nhập Forms http://tinyurl.com/DSHSThamgiaRungChuongVang trước ngày 09 tháng 11 năm 2022.Tải về file này: (T11_20-11_KH-HOI-THI-RUNG-CHUONG-VANG.pdf, 457KB)