Trang chủ Tin nhà trường Thông báo xác nhận có học lại đối với học sinh ở...

Thông báo xác nhận có học lại đối với học sinh ở lại lớp của năm học trước

705

Thông báo đến các em học sinh ở lại lớp của năm học trước.

Để nhà trường chủ động trong bố trí lớp học, những học sinh ở lại lớp của năm học trước viết đơn xin học lại và nộp về phòng văn thư chậm nhất trong ngày 28 tháng 8 năm 2020 (mẫu đơn nhận tại phòng văn thư).

Nếu học sinh có nhu cầu học thêm ở trường, các em viết đăng ký học thêm và nộp về phòng văn thư (mẫu đơn nhận tại phòng văn thư). 

Trân trọng.