Trang chủ Hình ảnh - Thơ văn Một số hình ảnh và kết quả của đoàn HSG Olympic 30/4...

Một số hình ảnh và kết quả của đoàn HSG Olympic 30/4 năm 2014 tại TP Hồ Chí Minh

151

DSC02757 DSC02758 DSC02759 DSC02760 DSC02761 DSC02762 DSC02763 DSC02764 DSC02765 DSC02768 DSC02772 DSC02773 DSC02774 DSC02778 DSC02779 DSC02780 DSC02784 DSC02789 DSC02790 DSC02792 DSC02796 DSC02817 DSC02833 DSC02929 DSC02930 DSC02931 DSC02932

 

KẾT QUẢ

TT Họ và tên Ngày sinh Khối Môn thi Giáo viên dạy Đạt huy chương
1 Đầu Thị Ngọc Thảo 15/10/1997 11 VĂN Nguyễn Thị Lan Anh Vàng
2 Nguyễn Thị Phượng 13/8/1998 10 SINH Bùi Thị Kim Nhung Bạc
3 Đỗ Thị Thu Uyên 27/3/1998 10 ĐỊA Đoàn Thị Tuyết Bạc
4 Lê Thị Minh Anh 10/5/1997 11 SINH Bùi Thị Kim Nhung Bạc
5 Nguyễn Thị Hoa 25/9/1996 11 SỬ Niê Cường Bạc
6 Phạm Tiến Dũng 10/2/1998 10 TOÁN Lê Thị Kim Uyên Đồng
7 Bùi Viết Tiến 16/1/1998 10 SINH Bùi Thị Kim Nhung Đồng
8 Phạm Thị Thùy Linh 23/3/1998 10 VĂN Phạm Thị Thương Đồng
9 Lương Thị Hương 12/10/1997 11 SINH Bùi Thị Kim Nhung Đồng
10 Trịnh Thị Lý 10/5/1997 11 SINH Bùi Thị Kim Nhung Đồng