Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “VENTUREMAKERS THỬ THÁCH SÁNG...

Thông báo: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “VENTUREMAKERS THỬ THÁCH SÁNG TẠO” cùng AI tạo tác động

53

Hạn chót đăng ký: Ngày 31/5/2024

[Thông tin cuộc thi]Tải về file này: (Intl-team-VMIC-Vietnam-2024-Info-Pack-AI-for-Impact-VN-2-1.pdf, 5.42MB)

[Điều khoản cuộc thi]Tải về file này: (Innovation-Challenge-2024-Terms-and-Conditions-1.pdf, 60KB)