Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy, cô...

Thông báo: Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2020

1412

Thể lệ cuộc thiTải về file này: (The-le-nhung-ki-niem-sau-sác-ve-thay-co-mai-truong.pdf, Unknown)

Lưu ý: Mỗi đơn vị lớp nộp tối thiểu 5 bài có chất lượng. Nộp về phòng đoàn hạn chót ngày 10/11/2020