Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi Sáng tác Bài hát và biểu trưng (Logo)...

Thông báo: Cuộc thi Sáng tác Bài hát và biểu trưng (Logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kì 2022 – 2027

432

[Tab: Thể lệ]Tải về file này: (25112021103958_KH-thi-sang-tac-ca-khuc-va-bieu-trung-dai-hoi-Doan_001.pdf, 2.28MB)

Thời gian dự thi: 24/11/2021 – 24/12/2021

Links tuyên truyền về cuộc thi:

https://www.facebook.com/TinhdoanDakLak/posts/3128505500760572