Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham...

Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

165

Công văn

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/1.Trien-khai-Cuoc-thi-tim-hieu-Phap-luat-phong-chong-tham-nhung.pdf”]

Thể lệ cuộc thi
 [pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/Thể-lệ-cuộc-thi.pdf”]