Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam...

Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024

497

Link tham gia thi: https://myaloha.vn/ct/FL2A66
Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi.
Thời gian: Cuộc thi sẽ diễn ra trong 04 tuần.
Thể lệ: Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, thời gian tối đa để làm bài là 05 phút. Các thí sinh có thể thi tối đa 02 lần/ tuần.
Tuần 1: 08/01/2024 – 13/01/2024 (bắt đầu từ lúc 09h00′ ngày 08/01/2024). Link tham gia: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tuan-01-cuoc-thi-tim-hieu-ve-luat-bien-phong-viet-nam-trong-doan-vien-thanh-thieu-nien-nam-2024-64965
Tuần 2: 15/01/2024 – 20/01/2024. Link tham gia: https://myaloha.vn/ct/H8WFFF
Tuần 3: 22/01/2024 – 27/01/2024. Link tham gia: https://myaloha.vn/ct/8JK3VV
Tuần 4: 29/01/2024 – 03/02/2024. Link tham gia: https://myaloha.vn/ct/FL2A66
* Nội dung thi gồm:
– Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14, ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.
– Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng.
– Lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
* Hình thức tham gia: Cuộc thi sẽ diễn ra bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Myaloha.vn.