Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật phòng chống ma...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật phòng chống ma túy, chủ quyền biển đảo và biên giới cho đoàn viên thanh niên năm 2024

66

Link dự thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/TMLN55

Thời gian đăng ký và thi: Cuộc thi bắt đầu từ lúc 8h00′, ngày 03 tháng 4 năm 2024 kết thúc cuộc thi lúc 17h00, ngày 07 tháng 4 năm 2024.

– Mỗi thí sinh được tham gia cuộc thi 02 lần, mỗi lần bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian làm bài thì được tính từ lúc thí sinh bảm nút bật đầu thị cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Với mỗi câu trả lời đúng, thì sinh đạt 1 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thi sinh trong một vòng thi là 20 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thì bất kỳ lúc nào. Hết thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động kết thúc bài thi của thí sinh, kết quả điểm khi kết thúc bài thi sẽ là kết quả cuối cùng của lần thi.

– Sau khi kết thúc đề thi, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh đạt giải trên Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ea Kar. – Ban Tổ chức lựa chọn thí sinh đạt điểm cao nhất trong thời gian làm bài ngắn nhất để trao thưởng.