Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 huyện Ea Kar năm 2023”

66

Thi trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.Tải về file này: (KE-HOACH-TO-CHUC-CUOC-THI-TRUC-TUYEN-TIM-HIEU-NQ_0001.pdf, 1.47MB)