Trang chủ Tin nhà trường Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong cán...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Ea Kar năm 2022”

2319

Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 8h00′ ngày 08/10/2022 đến 17h0 ngày 22/10/2022

Link tham gia cuộc thi: https://www.myaloha.vn/ct/CIZVUU