Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

146

Công văn phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”Tải về file này: (THI-TIM-HIEU-PHAP-LUAT-TRUC-TUYEN-2021.pdf, 808KB)

Đáp án Tham khảo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”Tải về file này: (Đáp-án-thi-trực-tuyết-pháp-luật-bầu-cử.docx, 105KB)