Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy...

Thông báo: Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023

471

– Thời hạn nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/11/2023

– Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi.gdtd@gmail.com