Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ...

Thông báo: Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2021

786Tải về file này: (KE_HOACH_TO_CHUC_CUOC_THI_VIET_VE_ATGT_27.10_28102021081721.pdf, 574KB)

Yêu cầu: Mỗi lớp nộp tối thiểu 4 bài thi đánh máy đúng yêu cầu về email: nguyenanhngocngt@gmail.com trước ngày 20/11/2021. Mỗi bài thi được chọn và gửi nộp tham gia cuộc thi sẽ được cộng 10 điểm thi đua cho lớp vào tuần 10 năm học 2021 – 2022.