Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Học bổng “Thắp sáng niềm tin” năm 2022 dành cho...

Thông báo: Học bổng “Thắp sáng niềm tin” năm 2022 dành cho HS lớp 12

107

* HS đăng ký xét cấp học bổng điền thông tin tại mẫu đăng ký trực tuyến:

http://thapsangniemtin.vn/hoc-bong/thong-bao-xet-cap-hoc-bong

* Tiêu chuẩn nộp hồ sơ (Vòng đăng ký):

Học sinh đăng ký xét cấp học bổng Thắp Sáng Niềm Tin phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

  1. Hoàn cảnh gia đình: gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để lo cho học sinh theo học Đại học (Quỹ sẽ đến nhà và địa phương để xác minh trực tiếp).
  2. Học lực: tối thiểu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 03 năm liền tại cấp Trung học phổ thông (ưu tiên các em đạt học sinh giỏi 03 năm liền; đạt thành tích cấp tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế).

Chú ý: Lập danh sách học sinh đủ điều kiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2022