Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe...

Thông báo: Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần thứ VIII năm 2023

431

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-UBND và thông báo số 06/TB-UBND về việc Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần thứ VIII năm 2023. Tổ GDTC – GDQP phân công học sinh tham gia cụ thể như sau:
Khối 10: Mỗi lớp cử 9HS
Khối 11: Mỗi lớp cử 8HS
Khối 12: Mỗi lớp cử 8HS
Các lớp gửi danh sách về thầy Phạm Văn Thắng trong ngày 30/3/2023.
Kế hoạch tham gia cụ thể như sau: 
Thời gian: Từ 7h00′, thứ 7, ngày 01/4/2023
Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Huyện Ea Kar
Trang phục: Đồng phục thể dục của trường

Chi tiết xem tại đây:

[Kế hoạch]Tải về file này: (KE-HOACH-NGAY-CHAY-OLYMPIC-2023.pdf, 824KB)

[Thông báo]Tải về file này: (THONG-BAO-CHAY-OLYMPIC-2.pdf, 807KB)