Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Thời gian đi làm CCCD của CBGV-CNV và HS trường...

Thông báo: Thời gian đi làm CCCD của CBGV-CNV và HS trường THPT Ngô Gia Tự

561

Thời gian: Từ 12h00 ngày 04/05/2021

Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Ea KarTải về file này: (THỐNG-KÊ-DS-ĐK-LÀM-CCCD.xlsx, 38KB)