Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Tuyên truyền, phát động tham gia các cuộc thi

Thông báo: Tuyên truyền, phát động tham gia các cuộc thi

239

[CV tuyên truyền, phát động tham gia các cuộc thi]

[KH Cuộc thi: HS với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả]

[CV và thể lệ Cuộc thi: HS với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả]

[KH Cuộc thi: Tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành và phát triển tỉnh Đắl Lắk”]

[Thể lệ Cuộc thi: Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024]

[Trao đổi của Ban giám khảo về chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024]

[Những câu hỏi thường gặp qua Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU]