Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo về cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk...

Thông báo về cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022

377

Chủ đề: “Khát vọng phát triển đất nước”

2. Nội dung thi

2.1. Dành cho đối tượng học sinh

Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1:

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung việc thực hiện, kết quả đạt được).

Đề 2:

Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc

một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông

qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự

hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được)

* Thời gian: Cuộc thi triển khai từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 15/06/2022

* Bài dự thi gửi về phòng đoàn trường (cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc – ĐT: 0985934445) để nhà trường tổng hợp gửi về Ban tổ chức Cuộc thi của tỉnh.

* Chi tiết về cuộc thi có trong File đính kèm sau đây:Tải về file này: (Dai-su-van-hoa-doc.pdf, 3.97MB)