Trang chủ Tin nhà trường Tổ Ngoại Ngữ – Phân Công Dạy Thay – Tuần 03, HK1...

Tổ Ngoại Ngữ – Phân Công Dạy Thay – Tuần 03, HK1 2014-2015

22

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

          TỔ NGOẠI NGỮ

 

 

PHÂN CÔNG DẠY THAY

TUẦN 03, 2014-2015

Dạy thay đồng chí:

– Hoàng Thị Thu                      – Lý do: Bận việc gia đình

 

BUỔI CHIỀU: Từ ngày 03/09 đến ngày 04/09/2014

THỨ TIẾT LỚP BÀI DẠY GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1 10T11 Unit 1. Speaking Mai Thanh Thắng
  2 10T2 Unit 1. Speaking Hồ Thị Hiệp
  4 10T7 Unit 1. Speaking Hồ Thị Hiệp
  5 10T9 Unit 1. Speaking Hồ Thị Hiệp
Năm 2 10T11 Unit 1. Listening Mai Thanh Thắng
  3 10T2 Unit 1. Listening Nguyễn Thị Ái
  4 10T9 Unit 1. Listening Nguyễn Thị Ái
  5 10T10 Unit 1. Listening Nguyễn Thị Ái

 

 

Ea Kar, ngày 02 tháng 09 năm 2014

Người phân công

TTCM

 

 

ĐÀO CÔNG VINH