Trang chủ Tin nhà trường Kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học...

Kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023

1709

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023

Hiện tại kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 đã dán ở bảng tin nhà trường, quý phụ huynh, các em học sinh và thầy cô quan tâm xem tại bảng tin nhé.

Trân trọng . /.