Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

1351 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Danh sách học sinh, giáo viên đề nghị khen thưởng năm...

Quý thầy cô, các em học sinh kiểm tra, nếu có thiếu sót báo lại cho cô Phạm Thị Dinh  trước 17h thứ 3...

[Khối 12] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học...

    Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=15ItagQEaWVAmIzQlWr1MFrZOYvKTZPNh Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1T1HfYLX1YVOFKwutmbSrm5RFliYqkF7F   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1G-SN3_dNyCI1o-4ClkdYSsY2BJ-ef6Fj

[Khối 11] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học...

    Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1iIu3iDETpIySJikdYzPIt9NsICgQiuPE Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=16Rs5mmPdYpFK1VcNozPsWimfhO9vxw5y   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1TJFqb9Vj5_zs3SLwGwR_PElVIe9rUZ_U 

[Khối 10] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học...

Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1hpT8LW5gyhd2NfEPca8URlZV_J6573Ik   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1KJn48EsrsnKQ0smM_2QBrRIKXjecdvtc   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1BkWea9MgbmgByVCsSis5zGtcg0Tadfbt

Hướng dẫn in phiếu ghi điểm học bạ dành cho giáo...

Quý thầy cô thực hiện các thao tác sau để in phiếu ghi điểm vào sổ học bạ Bước 1: Đăng nhập phần mềm quản...

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=19UrjEbnpBuNJ3MdeormuQ9fMj4DejC9e   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1JPFTCtN2et2zRXaEqF_KjLOuPQYHupfO

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1w4T6vdf2NksXpiZhea1HpzcR8WZx-tyC   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1tibq6MxOS4NO7rtnv4fzCDXoxnkNWKrt

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 10 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1bbFZE9b1GGGyOmJnHZlG8NdLnlrWGxs9   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1GHwDNFVWjfIy0hRt4Fl6NJsIVZ94_Xk3

Đề kiểm tra Địa lí 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1P6nfI0hS8K0OySaxYypwAqf-qx-kpX3u   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1t6OicCTjqV4iPhDXW0E06Niq2lYPqv3l

Đề kiểm tra Địa lí 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1vafM7JyjNgR0MZr0uCFhxM8U9AKqICDI   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1BW7I8lB4Ur4XO2hHp8QaMZ7-aECpc0wz