Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

1802 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Danh sách thành viên tổ Tư vấn

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, THÀNH VIÊN TỔ TƯ VẤN NĂM HỌC 2019-2020 (Theo Quyết định số 14/QĐ-NGT của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia...

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ...

Xem Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại link:  https://drive.google.com/open?id=1UC7kbAXUAylwlUrLfHElDy5LrKT7X09f   Điểm mới trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020: -...

Đề, đáp án Hóa học 12 – Kiểm tra tuần 32...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GkdknLuiid_GmsLNC44TY9eQPedWKTCi?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 11 – Kiểm tra tuần 32...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1S0RBvYgdEcGrFQshiJeIpGyOGpWtnmuq?usp=sharing  

Đề, đáp án Vật lí 12 – Kiểm tra tuần 32...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1DwcRDu28ke7gOTH5XLfELQLZKdA8bLZA?usp=sharing

Đề, đáp án Hình học 10 – Kiểm tra tuần 32...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1enF9__fx6zzrLg24TS9VajKkc569FvIg?usp=sharing