Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

2297 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Lịch, DSHS tham gia thi thử Tốt nghiệp THPT lần 2...

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2...

Lưu ý: Học sinh xem điểm trên phần mềm Edu.One hoặc tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ 

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1lnsX4pUknWgbE0f34HShWTxMB3KWfiLv?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYcoDEwQiLgscwR9akaFkk2SWNEpeqLV?usp=sharing 

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dU5tLcSM-qQ7GjfXlNipGjNqd7zjjUMb?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1PuyOvN2Fo8_6kCqQkfWQ5WuBdmLSObQo?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Q-42QXZVxEUVz-vVxzaGBN3uOj6B9XT8?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_GscnbSXfFDDQCDIjWRKToce_uXLR9Fe?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/11pVSYBZEKD9FkEL854yMWzKfaSVX-B_q?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1R2EVaQUGAkYtQM71bOhibCFglcMx_OpM?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1fgWJ1wFBT8YEAJkIvBCUkfDbpGjYDd-d?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Vecccd1vlLfSYbWJZ4k1rM-vbWsXStgV?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1V13ShFcL8XBK4hcDj8WOr4WPCUkOE8_V?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1v0ORb1NxMoBng8-c65LKvw0QnbtXCz4_?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1jJoQ63nbe_fJctexPF8WVWfTZd5y3bWE?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1iv8rWFdghk-Q3G75XG9Y7AXiKsHJip5e?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1tRTwhgU-uXWxhTmgWXAS-v1gMLqeqijQ?usp=sharing