Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

2426 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

Mẫu phiếu ĐKDTMẫu phiếu Xét Công nhận Tốt nghiệp  Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã khu vực I, khu...

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 22/04/2024, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 22/04/2024, năm học 2023-2024- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...

Đề, đáp án Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1, năm...

Xem các mã đề Toán tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1WfSPP4liqhe_9Ie_g08EF7TaSOawHArq?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1XFuYfcXgRA9hIsUkLXGghMxX0WNu5SPi?usp=sharingXem các mã đề Lý tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1h9o0VCrlJ-gNN88_rcUuojlH8FvcPUNC?usp=sharingXem các mã đề Hóa...

Đề, đáp án Kiểm tra giữa học kỳ 2 – Khối...

Xem các mã đề Toán 12 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1MVPjt0gYtYGI4TVvZMxFhnTjpA5NBkwl?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh (hệ 10 năm) tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1EZtQ1Dwx8pKUQoJPFM5RQ9jAkVvEZ9Wp?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh (hệ...

Đề, đáp án Kiểm tra giữa học kỳ 2 – Khối...

Xem các mã đề Toán 11 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1OTlwh154xuEv2uB4yYiAZQ7RKmzM3reN?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh 11 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LCDhciDQ-fvVPqTF6H6kdAqxlZH5NWkp?usp=sharingXem các mã đề Sử 11 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1W-Wtrkm9YbSHqr0MVHEiXQkluLTe9f9f?usp=sharingXem các...

Đề, đáp án Kiểm tra giữa học kỳ 2 – Khối...

Xem các mã đề Toán 10 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ntow9ohrM0ceCmt8V8HybiV84MfKBoO6?usp=drive_linkXem các mã đề Anh 10 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1EYJ-KhDNCnZDI63zC_XxxmntBiihr5eX?usp=sharingXem các mã đề Sử 10 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KChVZAAvtweLO9gqRvENEDHpQDwW6TEa?usp=sharingXem các mã...