Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

1381 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2018-2019, thực hiện từ...

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2018-2019, thực hiện từ ngày 24/09/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em...

Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự...

Lưu ý: Học sinh Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, nếu có sai sót, thông báo cho cô Phạm Thị Dinh để điều chỉnh.

Thời khóa biểu từ tuần 05 HK1, 2018-2019, thực hiện từ...

Thời khóa biểu từ tuần 05 HK1, 2018-2019, thực hiện từ ngày 17/09/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em...

Thời khóa biểu từ tuần 04 HK1, 2018-2019, thực hiện từ...

Thời khóa biểu từ tuần 04 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 10/09/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào...

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK1, 2018-2019, thực hiện từ...

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 03/09/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào...

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2018-2019, thực hiện từ...

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 27/08/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào...