Trang chủ Đề thi - Đáp án Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022

1010

Quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo link dưới đây.

1. Bộ đề tham khảo do Sở giáo dục và Đào tạo tập hợp, link tải:

 https://tinyurl.com/DethamkhaoTN

2. Bộ đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, link tải:

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7804