Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Thanh Dũng

Nguyễn Thanh Dũng

180 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm...

Thực hiện công văn số 850/SGDDT-CTTT ra ngày 04/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về viêc phát động tham gia...

Thông báo về cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học,...

Thực hiện Kế hoạch số 709/SGDĐT-GDTrH ngày 25/5/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ...

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thực hiện Công văn số 472/SGDĐT- CTTT ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tuyên truyền Hội thi...