Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Thanh Dũng

Nguyễn Thanh Dũng

160 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Thông báo về việc góp ý dự thảo Điều lệ trường...

Phụ lục 3: Tải tại đây Thông tư cũ(TT12): Tải tại đây

Kế hoạch lao động tuần 6, học kỳ I, năm học...

Kế hoạch lao động của khối 10 và hai lớp 11A1, 11A3, tuần 06 học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Lao động cộng sản lần 2, năm học 2018 – 2019...

Lao động cộng sản lần 2. Thời gian: 7h sáng ngày 22/9/2018. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC...

Tải tài liệu: + BIỂU MẪU + QUY CHẾ THI + HƯỚNG DẪN CỦA SỞ