Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT cho kỳ thi tốt nghiệp...

Đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

972

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8-7, trong đó ngày 6-7 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 7 và 8-7 diễn ra các buổi thi chính thức.