Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm...

Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

285

Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023Tải về file này: (huong-dan-to-chuc-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023.pdf, 1.93MB)