Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT CV 3190 Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình...

CV 3190 Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

472

Các em lưu ý mốc thời gian điều chỉnh nguyện vọng:

Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9: Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến). Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ).Tải về file này: (CV3190-Công-tác-tuyển-sinh-2021-trong-tình-hình-dịch-COVID-19-1-.pdf, 449KB)