Trang chủ Các tác giả Đăng bởi THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

126 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày...

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày 18/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày...

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày 11/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối...

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 13h15' ngày 04/01/2021 Phòng kiểm tra: Khối 10, 11: kiểm tra phòng 11 (phòng lớp 12B11); Khối 12:...