Trang chủ Hướng dẫn chỉ đạo Công văn đăng ký khóa học về chuyển đổi số cho cán...

Công văn đăng ký khóa học về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh

103

Công văn

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/CV-trien-khai-cac-khoa-hoc-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc.pdf”]

CV 888
[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/888-CV_VOA.pdf”]