Trang chủ Nổi bật Đăng ký sử dụng Trường học thông minh 789.vn

Đăng ký sử dụng Trường học thông minh 789.vn

624

Thầy vô vui lòng: ĐĂNG KÝ TRƯỚC tài khoản Giáo viên trên Trường học thông minh 789.vn và hoàn thành biểu mẫu Đăng ký sử dụng 789.vn ở biểu mẫu này nhé. 

 

https://tinyurl.com/dangkysudung789

 

Trường học thông minh 789.vn ngoài kho đề có sẵn của hệ thống thì có chức năng kho đề riêng của từng cá nhân thầy cô, cho nên kể cả các môn như Tin học, Công nghệ, … đều có thể dùng dịch vụ này để giáo viên tự đưa đề và tổ chức kiểm tra trực tuyến nhé thầy cô.