Trang chủ Tin nhà trường Danh sách các chế phẩm diệt khuẩn đã được Cục Quản lý...

Danh sách các chế phẩm diệt khuẩn đã được Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành

138Tải về file này: (Cv-thong-bao-danh-sach-cac-che-pham-diet-khuan-duoc-BYT-cap-giay-phep-luu-hanh-5.2.2020.pdf, Unknown)

 Tải về file này: (DANH-MUC-CHE-PHAM-VE-SINH-TAY.pdf, Unknown)

 Tải về file này: (DANH-SACH-CHE-PHAM-DIET-KHUAN-BE-MAT.pdf, Unknown)

 Tải về file này: (Cv-CUC-MOI-TRUONG-153MT.signed.pdf, Unknown)