Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên được thanh tra cụm năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên được thanh tra cụm năm học 2012-2013

61
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN ĐƯỢC THANH TRA CỤM NĂM 2012-2013

Thời gian: thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2012

TTMÔNBuổi/ tiết họcLớpHọ và tên giáo viênGhi chú
SángChiều
1Toán2
12T7Mai Bá Văn
3
12T8
24
12T5Hồ Tất Thành
5
12T6
3
210T13Lê Huy Hùng

410T5
4Vật lý3
11T10Hoàng Văn Sâm
5
12T5
5
110T1Phạm Quang Cảnh

510T10
6Hóa học3
11T14Lương Xuân Thiện

110T9
74
11T3Phạm Vĩnh Tạo

210T5
8Sinh3
11T6Đào Xuân Dũng
4
11T11
92
11T7Nguyễn Minh Châu
5
11T3
10
410T3Trần Lệ Nguyễn Lam Phương

510T4
11Ngữ Văn
110T14Bùi Thị Hồng Hạnh

310T4
122
12T6Đinh Thị Hằng

210T11
13Lịch sử2
12T11Hồ Sỹ Tuệ
4
12T14
14Địa lý
210T14Nguyễn Thị Thủy

410T6
15Tiếng Anh1
12T11Nguyễn Ngọc Quí
5
12T7
162
12T14Mai Thị Như Ý
4
11T10
17Thể dục3
12T11Lê Văn Sơn

210T1

Ea kar, ngày 13 tháng 10 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh