Trang chủ HSG cấp trường Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ...

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ I năm học 2009-2010

54

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

Trường THPT Ngô Gia Tự

_________

KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2009 – 2010

STT Lớp Họ và tên học sinh Danh hiệu Ghi chú
1 10T01 Trần Thị Liễu Chi HSG
2 10T01 Hoàng Thị Ngọc Thủy HSG
3 10T01 Lê Thị Thương Thương HSG
4 10T01 Đỗ Thị Trang HSG
5 10T02 Đoàn Minh Thuận HSG
6 10T02 Nguyễn Thị Thùy HSG
7 10T02 Nguyễn Lê Hoài Vi HSG
8 10T03 Chu Đình Hùng HSG
9 11T01 Lê Hoàng Mỹ Hạnh HSG
10 11T01 Nguyễn Thị Ngọc Hân HSG
11 11T01 Phan Ngọc Hiền HSG
12 11T01 Phạm Ngọc Huyền HSG
13 11T01 Nguyễn Thị Phương Mai HSG
14 11T01 Nguyễn Thị Minh HSG
15 11T01 Nguyễn Thị Nhàn HSG
16 11T01 Hoàng Thị Nhung HSG
17 11T01 Nguyễn Thị Hà Trinh HSG
18 11T01 Lê Thị Ngọc Yến HSG
19 11T02 Trần Thị Mỹ Linh HSG
20 11T02 Nguyễn Thế Trọng HSG
21 11T02 Nguyễn Thị Yến HSG
22 11T02 Phạm Thị Kim Yến HSG
23 11T08 Bùi Thị Thương HSG
24 12T01 Nguyễn Thị Thanh Hảo HSG
25 12T01 Nguyễn Thị Nhật Lệ HSG
26 12T01 Trần Văn Linh HSG
27 12T01 Vũ Thùy Linh HSG
28 12T01 Đoàn Vũ Kiều Mi HSG
29 12T01 Đỗ Hồng Phong HSG
30 12T01 Hoàng Thị Sâm HSG
31 12T01 Đặng Huyền Sơn HSG
32 12T01 Nguyễn Thị Hằng Trang HSG
33 12T01 Nguyễn Thị Cẩm Vân HSG
34 12T01 Lê Quốc Vương HSG
35 12T02 Nguyễn Thị Hoa HSG

Danh sách này có 35 học sinh.