Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách học sinh dự kiểm tra bù giữa kỳ 2, năm...

Danh sách học sinh dự kiểm tra bù giữa kỳ 2, năm học 2021-2022

597

Lưu ý về làm bài kiểm tra: 

  • Với môn Ngữ văn: Các em làm bài tự luận tại phòng hội đồng
  • Với các môn còn lại: Các em làm bài trắc nghiệm trên trang olm.vn tại phòng máy tính nhà trường với tài khoản đã được GVCN cấp. Vì vậy, đề nghị những học sinh kiểm tra bù, phải đăng nhập trước olm.vn, nếu có vấn đề về tài khoản, mật khẩu thì liên hệ với GVCN để được hỗ trợ./.

Khối 10

Khối 11

 

Khối 12

 

Lịch kiểm tra bù