Trang chủ HSG IOE Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE cấp huyện ngày...

Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE cấp huyện ngày 10-01-2015

122Tải về file này: (DSHS-IOE-v21-ngay-10-01-2015.xls, 58KB)

Lưu ý:

  • Khối 10 thi vào buổi sáng từ 9h00-9h30: 32 học sinh.
  • Khối 11 thi vào buổi sáng từ 10h00-10h30: 06 học sinh.
  • Khối 12 thi vào buổi sáng từ 11h00-11h30: 04 học sinh.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.