Trang chủ HSG IOE Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE vòng 16 (cấp...

Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE vòng 16 (cấp trường) ngày 06-12-2014

87

Lưu ý:

  • Khối 10 thi vào 2 đợt:
    • Sáng (7h30-8h00): 30 học sinh;
    • Chiều (13h30-14h00): 18 học sinh.
  • Khối 11 thi vào buổi sáng từ 8h30-9h00: 20 học sinh.
  • Khối 12 thi vào buổi sáng từ 9h30-10h00: 15 học sinh.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.