Trang chủ HSG IOE Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE vòng thi cấp...

Danh sách học sinh tham dự kỳ thi IOE vòng thi cấp trường ngày 14-01-2017

84

Lưu ý:

  • Khối 10 thi vào buổi sáng từ 9h00-9h30: 36 học sinh
  • Khối 11 thi vào buổi sáng từ 10h00-10h30: 34 học sinh.
  • Khối 12 thi vào buổi sáng từ 11h00-11h30: 05 học sinh.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.