Trang chủ HSG quốc gia Danh sách HSG trường Ngô Gia Tự đạt giải QG năm 2010

Danh sách HSG trường Ngô Gia Tự đạt giải QG năm 2010

55

TỔNG HỢP KẾT QUẢ VỀ KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12-THPT, NĂM 2010 TỈNH ĐĂK LĂK

A. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 – THPT

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12-THPT năm học 2009-2010 tỉnh Đăk Lăk đã lập được 10 đội tuyển với 60 học sinh dự thi, tiến hành vào ngày 11/03/2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo kết quả thi của tỉnh Đăk Lăk, đạt được 30 giải.

DỰ THI VÀ ĐẠT GIẢI :

STT MÔN TS dự thi Các giải Ghi chú
NHẤT NHÌ BA KK TS giải
1 Toán 6 0
2 Vật lí 6 1 1
3 Hoá học 6 2 3 5
4 Sinh học 6 2 2
5 Tin học 6 2 2 4
6 Ngữ văn 6 2 3 5
7 Lịch sử 6 1 2 3
8 Địa lí 6 1 1 1 3
9 Tiếng Anh 6 2 1 3
10 Tiếng Pháp 6 2 1 1 4
CỘNG 60 0 6 13 11 30

Năm học này tỉnh Đăk Lăk có 10 đội tuyển, 9 đội có giải. Lớp 11 cũng có HS đạt giải (09 HS).

+ Đội đạt nhiều giải là Hóa học (5 giải/6 dự thi); Ngữ văn (5 giải/6 dự thi) và Tiếng Pháp (4 giải/6 dự thi).

+ Đội có giải chất lượng giải cao: Hóa học (2 giải Nhì, 3 giải Ba); Lịch sử (1 giải Nhì, 2 giải Ba), Tiếng Pháp (2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích)

+ Có 1 học sinh dân tộc đạt giải thuộc trường THPT Nguyễn Tất Thành.

+ Được 8 trường có HS đạt giải/13 trường có HS dự thi:

STT TRƯỜNG THPT SỐ GIẢI STT TRƯỜNG THPT SỐ GIẢI
1 Chuyên Nguyễn Du 23 5 Y Jut 1
2 Ngô Gia Tự 1 6 Cư M’Gar 1
3 Trần Quốc Toản 1 7 Nguyễn Tất Thành 1
4 BC Ea Kar 1 8 Krông Bông 1

B. KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LẦN THỨ 10:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Tp. Đà Lạt – Lam Đồng; Sở GD và  ĐT Đăk Lăk lập được 5 đội tuyển Lớp 9-THCS (1 đội – môn Toán) và lớp 12-THPT (4 đội – môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học). Kết quả đạt được 15 giải / 25 dự thi; Đạt tỷ lệ 60,0%  ; (Môn Sinh học 12-THPT: 4HS đạt giải / 5 HS dự thi) trong đó : –  Nhất :  0  ; – Nhì :   2  ; –  Ba:   8 ; – KK:  5

* Năm học trước đạt được 14 giải / 25 dự thi (Nhất: 0 ; Nhì:2 ; Ba: 5 ; KK: 7); Đạt tỷ lệ : 56,0%

DỰ THI VÀ ĐẠT GIẢI :

STT MÔN TS dự thi Các giải Tỷ lệ
NHẤT NHÌ BA KK TS giải
1 Toán 9 5 2 1 4 80,0%
2 Toán 12 5 2 2 4 80,0%
3 Vật lí 12 5 1 1 20,0%
4 Hoá học 12 5 1 1 1 3 60,0%
5 Sinh học 12 5 3 1 4 80,0%
CỘNG 25 0 2 8 5 15 56,0%

C. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NGÔ GIA TỰ ĐẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2010

STT Họ tên Lớp Môn thi Điểm

QG

Giải

QG

Giáo viên dạy
1 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 12X2 Ngữ Văn 12 12.00 KK Nguyễn Thị Tăng
2 Hoàng  Thị Sâm 12T1 Giải Toán 12 trên MT cầm tay 30.00 KK Nguyễn Thị Hát
3 Lê Quốc Vương 12T1 Giải Toán 12 trên MT cầm tay 34.50 Ba Nguyễn Thị Hát

Xin chúc mừng các em!