Trang chủ Nổi bật Danh sách, lịch học lớp Tiếng Anh với giảng viên người nước...

Danh sách, lịch học lớp Tiếng Anh với giảng viên người nước ngoài

351

Danh sách học sinh và lịch học lớp tiếng anh với giáo viên người nước ngoài.

Lưu ý:

+ Tiết 01 bắt đầu từ 7giờ 45 phút

+ Tiết 03 bắt đầu từ 9giờ 30 phút

Lớp TA1

Lớp TA2