Trang chủ Kế hoạch thi HSG Danh sách SBD, sơ đồ phòng thi kỳ thi lập các đội...

Danh sách SBD, sơ đồ phòng thi kỳ thi lập các đội tuyển dự thi chọn HSG QG năm 2020

724

Thông báo SBD

Lưu ý: 

  • Giáo viên, học sinh dự thi xem thông tin số báo danh, số phòng thi .
  • Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi. nếu có sai sót, thông báo về thầy Thanh Dũng số điện thoại 02623608039

Sơ đồ phòng thi