Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Điều lệ hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường năm học...

Điều lệ hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường năm học 2014-2015

337
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐIỀU LỆ

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

trường THPT Ngô Gia Tự – năm 2014

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

– Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014);

– Giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong trường học, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hướng tới mục tiêu xây dựng “Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”.

Điều 2. Nội dung

Các đơn vị lớp tham dự Hội thi do Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu về điều lệ của Ban tổ chức Hội thi.

1. Tên Hội thi: Hội thi “Giai điệu Tuổi hồng” trường THPT Ngô Gia Tự – năm 2014.

2. Chủ đề

– Hội thi “Giai điệu Tuổi hồng”trường THPT Ngô Gia Tự – năm 2014 với chủ đề “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các đoàn xây dựng chủ đề cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm đơn vị và phải được thể hiện rõ trong chương trình dự thi.

– Nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; tình cảm của học sinh đối với thầy, cô giáo, bạn bè, mái trường; ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

* Chú ý: Các bài hát phải được thể hiện bằng tiếng Việt (có thể hát tiếng Anh), hát các bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt hoặc có lời dịch bằng tiếng Việt. Các tiết mục hát nếu dùng băng, đĩa làm phần nhạc đệm thì không được ghi sẵn phần lời hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa). Người ngoài sân khấu không được hát thay cho thí sinh đang biểu diễn.

Điều 3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

1. Thời gian

                    Hai ngày, từ 01-02/11/2014

2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa huyện Ea Kar

Điều 4. Đối tượng và đăng ký tham gia Hội thi: Là học sinh hiện đang học tập tại các đơn vị lớp năm học 2014 – 2015.                                                                              

Điều 5. Thể loại tham gia Hội thi

Thể loại tham gia hội thi gồm:

* Ca: đơn ca, song ca, tốp ca, khuyến khích đồng ca, hợp xướng.

* Múa: múa đơn, múa đôi, múa tốp.

* Nhạc: hòa tấu, độc tấu.

* Kịch (kịch nói, kịch câm…)

* Nhảy hiện đại (Poping, Locking, Wacking, Hiphop, …)

– Mỗi chương trình tham gia Hội thi của đơn vị phải có từ 2 đến 3 thể loại (Ca, Múa, Nhạc…). Nếu chương trình Hội thi chỉ có 01 thể loại thì chỉ được tính giải thưởng tiết mục và không được tính giải toàn đoàn.

– Thí sinh nếu thi đơn ca (hoặc múa đơn, độc tấu nhạc cụ nếu có) thì không được tham gia quá 01 tiết mục cùng thể loại trong chương trình.

Điều 6. Sân khấu, thời gian, thứ tự biểu diễn và giới thiệu chương trình

– Ban tổ chức chịu trách nhiệm chuẩn bị hội trường, trang trí, âm thanh.

– Thời gian biểu diễn: Thời lượng chương trình mỗi đoàn tham gia Hội thi không quá 20 phút. Thời gian mỗi đoàn được tính từ lúc người dẫn chương trình giới thiệu chương trình dự thi của đoàn mình.

– Thứ tự biểu diễn: Được xác định bằng cách rút thăm, Ban Tổ chức sẽ ấn định đơn vị tham gia biểu diễn đầu tiên sau lễ khai mạc của Hội thi.

– Giới thiệu chương trình: Các đơn vị tự giới thiệu chương trình biểu diễn của đoàn mình. Lời giới thiệu phải ngắn gọn, rõ ràng.

Điều 7. Đánh giá điểm tiết mục, điểm chương trình, điểm toàn đoàn

1. Điểm tiết mục

– Các tiết mục tham gia Hội thi được chấm theo thang điểm 10, chi tiết đến 0,1 điểm.

– Điểm tiết mục là bình quân tổng điểm của các giám khảo chấm cho tiết mục.

2. Điểm chương trình

Điểm chương trình được tính căn cứ vào:

– Mức độ bám sát chủ đề, sự kết cấu hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình.

– Ấn tượng để lại cho người xem về mặt nghệ thuật, nội dung, hình thức biểu diễn.

– Nếu chương trình của đơn vị nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm vào điểm chương trình.

3. Điểm toàn đoàn

– Là điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số 2 cộng với điểm chương trình.

– Đoàn có số điểm cao xếp vị thứ ở trên, nếu số điểm bằng nhau thì đoàn nào có điểm các tiết mục cao hơn sẽ được xếp trên, sau đó mới xét đến số giải Nhất, Nhì, Ba.

– Đối với các đoàn vi phạm điều lệ của Hội thi thì không được xếp giải toàn đoàn mà chỉ được tính các giải tiết mục.

Điều 8. Khen thưởng và kỷ luật

1. Khen thưởng

          Căn cứ vào kết quả của Ban giám khảo, Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị và cá nhân đạt giải Xuất sắc; giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích các tiết mục ở các thể loại Hội thi.

2. Kỷ luật

– Các đoàn nếu có thắc mắc, khiếu nại thì phải trình bày bằng văn bản có chữ ký của Bí thư và giáo viên chủ nhiệm và gửi trực tiếp cho Ban tổ chức trong thời gian Hội thi đang diễn ra.

– Các đơn vị vi phạm về nhân sự sẽ bị xử lý theo quy chế Hội thi. Các vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến truất quyền tham gia Hội thi hoặc hủy bỏ toàn bộ kết quả dự thi.

Điều 9. Ban giám khảo

Các thành viên Ban giám khảo do Ban tổ chức Hội thi cấp trường mời để đảm bảo công bằng, chính xác và khách quan.

Điều 10. Kinh phí tổ chức

– Đoàn trường chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thi cấp trường.

– Các đoàn tham dự Hội thi tự đảm nhiệm kinh phí: đi lại, ăn, nghỉ, trang phục và các khoản khác của đoàn./.

 

BAN TỔ CHỨC